Zurück

5 Fragen an Funkelbach

Česká verze níže.

Funkelbach

Steffen Sendelbach (l.) und Nanna Funke (r.) stehen für das Gestalterbüro Funkelbach | © Funkelbach

Ein Beitrag im Rahmen der Sonderausstellung SACHSEN BÖHMEN 7000.

Die komplette 4. Etage des smac ist den Sonderausstellungen vorbehalten. In einem regelmäßigen Turnus zeigen wir hier Ausstellungen zu archäologischen Themen, verknüpft mit aktuellen Fragestellungen. Die Planung und Konzeption dieser Sonderausstellungen beginnt bereits lange im Vorfeld und jede Ausstellung ist komplett anders. Viele verschiedene Firmen und Dienstleister sind Teil dieser Großprojekte; dazu gehören auch die Gestalter der Ausstellung. Sie geben dem, was als inhaltliches Konzept im Büro des Kuratorenteams entsteht, eine „Form“. Die Gestalter der kommenden Sonderausstellung Sachsen Böhmen 7000 sind Funkelbach aus Leipzig. Wir haben die beiden gefragt, was es eigentlich bedeutet, so eine Ausstellung zu gestalten.

  1. Hallo! Die Versuchung ist groß, Euch mit Frau und Herr Funkelbach anzusprechen und ich habe mir sagen lassen, dass ich auch nicht die Erste wäre, die das tut, aber es ist natürlich falsch. Könnt Ihr kurz etwas zu Euch und Eurem Gestalterbüro erzählen?

Ahoj (CZ)!
Unser neuer „Nachname“ war zwar nicht geplant, bewährt sich aber: Die Post liefert jetzt alles was mit „Funkel-„ beginnt oder auf „-bach“ endet in unseren Laden ; ) Wenn wir also keine Pakete öffnen, kümmern wir uns um unsere (Ausstellungs-)Projekte; Steffen (Sendelbach) um die Architektur, ich (Nanna Funke) mich um den grafischen Part. Lange hat man diese beiden Disziplinen getrennt voneinander gedacht — wir gehen lieber Hand in Hand.

  1. Rund 1000 m2 Ausstellungsfläche in unserer 4. Etage werden jedes Jahr komplett neu gestaltet. Das ist unheimlich viel Raum. Wie geht man so eine Fläche gedanklich an?

Auf diese Frage antworten wir spontan sicher unterschiedlich. Steffen stellt sich Herausforderungen mit dem Kopf, ich funktioniere mit „Bauchantrieb“ und Intuition.

Nanna: Tatsächlich hatte ich nie „Angst vorm weißen Blatt“ oder leeren Räumen — sie sind vielmehr ein Luxus, den man selten hat! Für mich ist entscheidend, dass die Grundidee/das gestalterische Konzept „stabil“ und möglichst „unkaputtbar“ ist. Lässt sich das erdachte Grundgerüst skalieren und deklinieren, hat man ein wunderbares Werkzeug für das die Größe eines Raumes unerheblich ist.

Steffen: Wichtig ist, dass die räumliche Struktur die inhaltliche Erzählung bzw. das kuratorische Drehbuch unterstützt und widerspiegelt. Gelingt das, ist eine spannende Geschichte für Besucher*innen auch im Raum erlebbar.

  1. Welche Ideen haben die Gestaltung von Sachsen Böhmen 7000 geprägt? Könnt Ihr ein bisschen erzählen, wie Ihr herangegangen seid?

Zugegeben: Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns vom ersten Grenze-Gedanken als augenscheinlichsten Berührungspunkt lösen und der kuratorischen Intention, den Fokus auf die „Beziehung beider Regionen“ zu legen, visuell Ausdruck verleihen konnten. Wie in jeder guten Beziehung haben wir also (hart) miteinander gearbeitet, uns kennengelernt und nach den Unterschieden dann die Gemeinsamkeiten entdeckt. Das Ergebnis: Ein Weg voller Liebe, Leid und Luftschlösser!

  1. Ihr habt bereits zahlreiche Ausstellungen für verschiedene Museen geplant, darunter das Deutsche Technikmuseum in Berlin, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden oder das Focke-Museum Bremen. Das klingt nach wahnsinnig vielen Kilometern auf der Autobahn. Kann man sich Euren Arbeitsalltag so vorstellen?

Warum man noch keine Autobahn nach uns benannt hat? ; ) Die Wahrheit ist, dass Stunden auf der Autobahn wohl zu den wenigen gehören, für die wir uns trennen. Während Steffen gerne auf Baustellen „tanzt“ und den direkten Kontakt zu Auftraggebern, Handwerkern und ausführenden Firmen sehr schätzt, nutze ich die Zeit, um das Backoffice zu managen. Klingt super, meint aber „Papierkram“, wovon es in jeder Selbstständigkeit reichlich gibt.

  1. Letzte Frage: nach Ausstellungen, einem kompletten Interieur-Design für ein exquisites Restaurant in Leipzig, Grafikdesign für Print und der Gestaltung von Möbeln; welches Projekt reizt Euch? Gibt es etwas, das Ihr unglaublich gern noch angehen würdet?

Das verrückteste Projekt, das wir uns aktuell vorstellen können ist: Urlaub machen. Dicht gefolgt von „Edition Grabstein“ — einer Firma, die der Sepulkralkultur neues Leben einhaucht und Grabsteine gestaltet, die einen nicht „umbringen“ und dem Buch „Mythos Kreativsein“, das die Zaubertricks der Szene lüftet.
Nein, eigentlich haben wir es schon sehr, sehr gut (getroffen) und dafür sind wir mehr als dankbar!

Vielen Dank!

_________________________________________________________________________

5 otázek na Funkelbach. Příspěvek v rámci speciální výstavy SASKO ČECHY 7000

Celé 4. patro smacu je vyhrazeno speciálním výstavám. V pravidelných cyklech zde představujeme archeologická témata, propojená s aktuálními otázkami. Plánování a koncept těchto speciálních výstav začíná již dlouho dopředu a každá výstava je kompletně jiná. Součástí těchto velkých projektů je mnoho různých firem a poskytovatelů služeb,  mezi ně patří také designéři výstavy. Ti teprve formují to, co vzejde z kanceláře týmu kurátorů jako obsahový koncept. Designéry nadcházející speciální výstavy Sasko Čechy 7000 jsou Funkelbach z Lipska. Obou jsme se zeptali, co to vlastně znamená, vytvářet takovou výstavu.

  1. Ahoj! Nutkání oslovit vás jako paní a pana Funkelbach je velké a troufnu si říci, že nejsem jistě první, která tak činí, ale je to samozřejmě špatně. Můžete nám krátce něco k vám a vaší tvůrčí kanceláři říci?

Ahoj (česky)!

Naše nové „příjmení“ sice nebylo plánováno, ale osvědčilo se: Pošta nyní doručí všechno, co začíná na „Funkel-„ nebo končí na „-bach“ do našeho obchodu. Pokud tedy neotvíráme balíky, staráme se o naše (výstavní) projekty; Steffen (Sendelbach) o architekturu, já (Nanna Funke) o grafickou část. Dlouho byly tyto dvě disciplíny od sebe odděleny – my jdeme raději ruku v ruce.

  1. Okolo 1000 m2 výstavní plochy v našem 4. patře je každý rok kompletně nově ztvárněno. To je opravdu mnoho prostoru. Jak se dá taková plocha v mysli uchopit?

Na tuto otázku odpovíme spontánně jistě rozdílně. Steffen se staví k výzvám hlavou, já funguji na základě „pocitu v břiše“ a intuice.

Nanna: Opravdu jsem nikdy neměla „strach před bílým listem“ nebo prázdným prostorem – ty jsou víceméně luxus, který má člověk zřídka. Pro mě je rozhodující, že je základní myšlenka/tvůrčí koncept „stabilní“ a pokud možno „nerozbitný“. Nechávám základní vymyšlený koncept se zvětšovat a stupňovat, pak má člověk úžasný nástroj k zaplnění prostoru.

Steffen: Důležité je, že prostorová struktura podporuje a odráží obsahové vyprávění, resp. scénář kurátorů. Když se to podaří, pak zažívají návštěvníci také napínavý příběh v prostoru.

  1. Jaké nápady formovaly tvorbu výstavy Sasko Čechy 7000? Můžete nám trochu povyprávět, jak jste se do toho pustili?

Přiznáváme: Chvíli to trvalo, než jsme se odprostili od prvních myšlenek o hranici jako zjevného styčného bodu, abychom mohli dát vizuální výraz „vztahům obou regionů“, tedy záměru kurátorů. Jako v každém dobrém vztahu jsme tedy (tvrdě) vzájemně spolupracovali, abychom se poznali a po rozdílech objevili také společné znaky. Výsledek: Cesta plná lásky, žalu a vzdušných zámků!

  1. Již jste plánovali mnoho výstav pro různá muzea, jmenujme např. das Deutsche Technikmuseum in Berlin, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden nebo das Focke-Museum Bremen. To zní jako neuvěřitelně mnoho kilometrů na dálnici. Může si člověk váš pracovní den takto představit?

Proč po nás ještě nikdo nepojmenoval dálnici? J Pravda je, že hodiny na dálnici patří k těm méně, které nás rozdělují. Zatímco Steffen rád „tancuje“ na staveništi a váží si přímého kontaktu se zákazníkem, řemeslníky a propojenými firmami, já využívám čas, abych se postarala o zázemí. Zní to dobře, ale jsou tím myšleny „papíry“, kterých je u každého soukromníka velké množství.

  1. Poslední otázka: po výstavách, kompletním designu interiéru pro jednu významnou restauraci v Lipsku, grafickém designu pro tisk a tvorbě nábytku; který projekt vás láká? Existuje ještě něco, o co byste se opravdu rádi ucházeli?

Nejšílenější projekt, který si aktuálně dokážeme představit, je udělat si dovolenou. Hned totiž následuje „Edition Grabstein“  – jde o firmu, jež zprostředkovává sepulkrální kulturu nového života a vytváří náhrobky, které nikoho „nezabíjejí“ a knihu „Mythos Kreativ sein“, jež pozvedá kouzelnický trik scény.

Ne, vlastně se máme velmi, velmi dobře a za to jsme více než vděční!

 

 

 

Zurück

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.